Acest site web este operat de:

S.C. D’AVID SERVICII S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Blvd Tineretului  nr. 51, Bl. 64, Sc. 1, Ap. 27, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. J40/7716/2003, CIF RO15496779, având cont la Banca Transilvania, IBAN RON: RO33 BTRL 0430 1202 N134 73XX, legal reprezentată de Magda Burcovschi în calitate de Administrator.

Vă rugăm să utilizați formularul nostru de contact pentru întrebări și programări.

Declinare de responsabilitate

Limitarea răspunderii pentru conținutul intern: Conținutul site-ului nostru web a fost compilat cu o atenție minuțioasă și pe baza cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru actualitatea, exhaustivitatea sau exactitatea oricăreia dintre pagini. Noi, ca furnizori de servicii, suntem responsabili pentru propriul nostru conținut de pe aceste pagini, în conformitate cu legile generale. Cu toate acestea, noi, ca furnizori de servicii, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile externe furnizate sau stocate pe site-ul nostru web. Odată ce am luat cunoștință de o încălcare specifică a legii, vom elimina imediat conținutul în cauză. Orice răspundere cu privire la această chestiune poate fi asumată numai din momentul în care încălcarea ne devine cunoscută.

Limitarea răspunderii pentru linkuri externe: Site-ul nostru web conține linkuri către site-urile terților („linkuri externe”). Deoarece conținutul acestor site-uri web nu este sub controlul nostru, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru un astfel de conținut extern. În toate cazurile, furnizorul de informații al site-urilor web conectate este responsabil pentru conținutul și acuratețea informațiilor furnizate. În momentul în care au fost plasate linkurile, nu ne-au fost recunoscute încălcări ale legii. De îndată ce ne este cunoscută o încălcare a legii, vom elimina imediat linkul în cauză.

Drepturi de autor: Conținutul și lucrările publicate pe acest site web sunt guvernate de legile privind drepturile de autor din România. Orice duplicare, prelucrare, distribuție sau orice formă de utilizare care depășește domeniul de aplicare al legii drepturilor de autor va necesita acordul prealabil scris al autorului sau autorilor în cauză.

Protecția datelor: O vizită pe site-ul nostru web poate duce la stocarea pe serverul nostru a informațiilor despre acces (data, ora, pagina accesată). Aceasta nu reprezintă nicio analiză a datelor cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa sau adresa de e-mail). Dacă sunt colectate date cu caracter personal, acest lucru are loc numai – în măsura posibilului – cu acordul prealabil al utilizatorului site-ului web. Orice redirecționare a datelor către terți fără acordul expres al utilizatorului nu va avea loc. Dorim să subliniem în mod expres că transmiterea datelor prin internet (de exemplu, prin e-mail) poate oferi vulnerabilități de securitate. Prin urmare, este imposibil să protejăm complet datele împotriva accesului de către terți. Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru daunele apărute ca urmare a unor astfel de vulnerabilități de securitate.Utilizarea de către terți a tuturor datelor de contact publicate în scopul publicității este exclusă în mod expres. Ne rezervăm dreptul de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare; de exemplu, prin intermediul e-mailurilor spam.

Suntem reprezentați oficial: Cabinet de avocat Ioana Precup